Faktura VAT – anulowanie, a korekta

Jeśli faktura została błędnie wystawiona, mamy tylko dwie możliwości jej poprawy. Wystawienie korekty, która jest uznawana przez organy skarbowe, albo jej anulowanie, które w niektórych przypadkach, może być niemożliwe lub nieprawomocne.Jednakże, anulowanie jest czasem zgodne z interpretacją najważniejszych urzędników skarbowych. Faktura, która dokumentuje dokonaną czynność, nie może zostać anulowana, na co szczególną uwagę zwracają urzędy.

Następstwem błędnie wystawionej faktury, może być konieczność zapłacenia zawartej w niej kwoty VAT. Z tego też powodu w przypadku wykrycia błędu, powinno się dokonać jej korekty tak szybko, jak tylko jest to możliwe. Tu pojawia się zasadnicze pytanie – w jaki sposób tego dokonać? Czy należy wystawić fakturę korygującą, czy zdecydować się na jej anulowanie? I jakie warunki musi spełnić faktura, by można było ją anulować?

anulowana faktura

Błędne faktury zdarzają się w każdej firmie. Czasem wynikają z pomyłki pracownika, innym razem faktura zostaje wypisana przed transakcją do której wcale nie musi dojść. Niezależnie od powodu powstania błędu, to faktura, która nie spełnia poniższych wymagań, nie może zostać anulowana. Tymi wymaganiami są:

  • brak wprowadzenia faktury do obrotu prawnego,
  • faktura dokumentuje niedokonaną czynność.

Te wyjątkowe przypadki, mogą być powodem, dzięki któremu będziemy mogli anulować fakturę VAT.

Brak wprowadzenia do obrotu prawnego.

Zaistnieje tylko wtedy, gdy faktura:

  • nie została wysłana do kontrahenta,
  • została wysłana do kontrahenta, ale nie została odebrana przez kontrahenta,
  • została wysłana i odebrana przez kontrahenta, a następnie odesłana (podatnik posiada oba egzemplarze faktur – oryginał i kopię, a kontrahent nie uwzględnił faktury w swoich ewidencjach).

Taka jest interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Trzeba jednak pamiętać, że istnieją sytuacje w których nie ma możliwości anulowania faktury, takie jak brak odesłania błędnie wystawionej faktury, czy też odesłanie faktury, która dokumentuje dokonaną czynność.

Inaczej jest z fakturami wystawianymi elektronicznie. Ich anulowanie nie jest możliwe. Każdą taką błędnie wypisaną lub wystawioną fakturę, należy odpowiednio skorygować i ponownie wysłać do kontrahenta, pamiętając o konieczności potwierdzenia jej odbioru.

Jak dokonać anulowania faktury VAT?

Anulacji faktury dokonuje się poprzez przekreślenie jej oryginału, oraz kopii. Ponadto, na anulowanej fakturze należy zamieścić odpowiednią adnotację, uniemożliwiającą jej ponowne użycie. Należy jednak pamiętać o tym, że przepisy nie informują, co do prawidłowego sposobu anulowania źle wystawionej faktury. Z drugiej strony, według interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie trzeba ewidencjonować takiej faktury w księgach podatkowych, ani też opłacać zawartej w niej kwoty VAT.

Korekta, a anulowanie według przepisów

Przepisy dotyczą w większej mierze faktur korygujących, a co za tym idzie, są dla nich bardziej restrykcyjne. Faktury te, są także w dużej mierze uzależnione od dobrej woli drugiej strony z którą nas wiążą. Brak uzyskania potwierdzenia dokonania korekty faktury, często wiąże się z koniecznością poniesienia większych kosztów podatku VAT. Z tego też powodu łatwiej jest anulować fakturę, niż dokonać jej korekty. Trzeba pamiętać, że anulowanie faktury to sposób umowny.

Warto trzy razy sprawdzić fakturę przed wysłaniem do kontrahenta

Zatrzymanie faktury w rękach na dłuższą chwilę, może pomóc w uniknięciu błędów. Warto ją sprawdzić po raz drugi, zanim się ją wyśle do odbiorcy. Błędnie wystawioną fakturę zawsze można skorygować i powinno się to zrobić jak najszybciej po wykryciu błędu. Anulowanie faktury jest możliwe,aczkolwiek powinno być traktowane, jako środek ostateczny. Trzeba pamiętać o tym, że przepisy nie normują tematu anulowania faktur.

Błędy zdarzają się każdemu. Dla niektórych firm, mogą jednak oznaczać duże straty. Warto pamiętać, że jeszcze po wystawieniu faktury istnieje możliwość jej poprawy. W wielu przypadkach, pomoże to uniknąć konieczności poniesienia dużych kosztów podatkowych.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]