Faktura VAT 2019

Najlepszy program
do fakturowania

Wypróbuj i sam się przekonaj!

O programie Faktura VAT 2019

Faktura VAT 2019 to narzędzie niezwykle pomocne dla każdej firmy czy przedsiębiorstwa, dzięki któremu wystawianie faktur odbywa się w intuicyjny i nieskomplikowany sposób. Niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wybranego sposobu opodatkowania, dzięki programowi można szybko i dokładnie sporządzić faktury sprzedażowe i zakupowe, a także faktury zaliczkowe i faktury RR. Poza fakturami funkcjonalność programu pozwala na wystawianie paragonów, rachunków, korekt oraz not. Program do fakturowania to niezwykle przydatne narzędzie wykorzystywane przez małe i średnie firmy do uproszczenia procesów sprzedażowych. 

Szybkie wystawianie faktur

Szybkie wstawianie kontrahenta, wbudowana wyszukiwarka firm z internetowej bazy GUS.

Baza towarów i usług

Sprzedaż można prowadzić według cen netto lub brutto jak z kasy fiskalnej.

Weryfikacja dokumentu przed jego wydrukiem

sprawdzenie poprawności numerów kont, NIP, REGON itd.

Definiowanie wyglądu faktury

W programie mamy do dyspozycji 7 gotowych wzorów faktur. Zobacz gotowe wzory i wybierz jeden z nich.

Własna numeracja dokumentów

Według własnego formatu np. SYMBOL/NR/ROK/F

Własne słowniki

Definicja jednostek miar, sposobów płatności itp.

Program do fakturowania - uprość swoją firmę.

Kto korzysta z programu Faktura VAT 2019 ?

Zobacz kto korzysta z programu do wystawiania faktur. Dowiedz się czemu warto zapoznać się z programem oraz jakie niesie to ze sobą korzyści.

Co mówią klienci o programie do fakturowania?

Bardzo fajny i intuicyjny program do zarządzania fakturami w moim start-upie. Cena bardzo przystępna na tle konkurencyjnych programów do fakturowania. Polecam z czystym sumieniem.
Marcin Nowak
Designer

Wersje programu Faktura VAT 2019

FAKTURA VAT 2019 START​

Faktura VAT 2019 START

Faktura VAT START to najprostsza i najtańsza wersja programu do wystawiania faktur VAT. Pozwala na sporządzenie takich dokumentów jak faktury VAT, paragony a także rachunki. Dodatkowo posiada możliwość przygotowania ewidencji VAT dla potrzeb księgowości.

FAKTURA VAT 2019 STANDARD​

Faktura VAT 2019 STANDARD

Faktura VAT STANDARD to rozwiązanie zarówno dla małych jednoosobowych działalności gospodarczych jak i niewielkich firm. Oprócz podstawowych funkcji fakturowania program posiada również dodatkowe funkcjonalności.

FAKTURA VAT 2019 PRO​

Faktura VAT 2019 PRO

Faktura VAT PRO zawiera wszystkie funkcje programów START i STANDARD jak również książkę (KPiR), tworzenie deklaracji VAT-7, PIT-5. Dodatkowe rozszerzenie pozwala na prowadzenie magazynów. Program pozwala na sporządzanie spisów z natury, drukowanie WZ oraz PZ. W programie dodano również implementację z Allegro osCommerce, PrestaShop.

Dlaczego powinieneś wybrać program Faktura VAT 2019?

Napisz do nas a odpowiemy na wszelkie wątpliwości.

Blog

Wystawianie faktur i zasady z tym związane

Wystawianie faktur i zasady z tym związane

Faktura jest to dokument, który jest dowodem na to, że doszło do transakcji. Faktura może być elektroniczna lub papierowa. Ustawa o VAT dokładnie określa, że o tym czy dokument uznany zostanie za fakturę decydują informacje w nim zawarte, a nie nazwa dokumentu. Dodatkowo ustawa określa jakie dane powinny być na takim dokumencie by mógł on być nazwany fakturą. Należy pamiętać, że nabywca i sprzedawca muszą mięć swój egzemplarz faktury. Dlatego wystawia się dwa identyczne dokumenty w dwóch egzemplarzach. Istnieje możliwość wystawienia faktury w trzech egzemplarzach, jednakże jest to obowiązek tylko organów egzekucyjnych. Jeżeli jest konieczność wystawienia faktury w trzech egzemplarzach to stronami, które otrzymują fakturę są wystawca faktury, nabywca oraz dłużnik ...
Czytaj Dalej
Termin wystawiania faktur

Termin wystawiania faktur

Ustawodawca określił maksymalny czas na wystawianie faktur do 15. dnia miesiąca przypadającym po miesiącu, w którym dokonano sprzedaży (towaru lub usługi). To ogólna zasada, od której przewidziano kilka wyjątków. Za wykonane usługi budowlane i budowlano-montażowe faktura powinna zostać wystawiona nie później niż do 30. dnia, licząc od dnia wykonania tychże usług. Innym szczególnym przypadkiem są dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map, gazet). W tym przypadku fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od dnia wydania towarów. Obowiązek wystawienia faktury w terminie nieprzekraczającym 90 dni od dnia wykonania czynności spoczywa na podatnikach drukujących książki. Z kolei w przypadku dostaw energii elektrycznej i cieplnej, a także świadczenia usług telekomunikacyjnych, najmu lub stałej obsługi prawnej (art. 19a ust. 5 pkt 4 ustawy o VAT) faktura musi zostać wystawiona z upływem terminu płatności. Ponadto zgodnie z treścią art. 106b ust. 3 obowiązkowo wystawia się fakturę na zgłoszenie żądania nabywcy towaru lub usługi, jeśli takowe żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, a należy go liczyć od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonano usługę bądź otrzymano część lub całość zapłaty. Podane ostateczne terminy wystawiania faktur dotyczą vatowców oraz nievatowców ...
Czytaj Dalej
Wystawianie faktur VAT

Wystawianie faktur VAT

Faktury należą do rodzaju dokumentów finansowych, których zasady dotyczące przechowywanie oraz przekazywania (np. przesyłania drogą tradycyjną czy elektroniczną) zostały dokładnie określone we właściwych aktach prawnych. Reguluje je Ustawa o podatku od usług i towarów (VAT) dokładnie określa zarówno wymagania formalne, jakie musi spełniać prawidłowo wypełniona faktura, jak również wszelkie sankcje grożące za ich niedopełnienie. Do elementów składowych faktury, które koniecznie muszą się znaleźć, by została poprawnie zaakceptowana należą:
 • numer faktury;
 • daty (data sprzedaży, wystawienia faktury oraz datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi, w przypadku, gdy różni się od daty wystawienia);
 • dokładne dane zarówno strony sprzedającej, jak również nabywającej (imiona oraz nazwiska albo nazwy, adresy, jak również numery identyfikacji podatkowej, czyli NIP);
 • określona nazwa towaru, który podlega sprzedaży albo oferowanej usługi;
 • ilość towarów, jaka została sprzedana albo zakres, w jakim była wykonana usługa;
 • cenę jednostkową netto towaru albo usługi;
 • ewentualne kwoty zniżek oraz rabatów;
 • całkowita wartość towarów albo usług, jakie zostały wykonane (brutto);
 • stawki podatku vat;
 • zsumowana wartość kwot sprzedaży (netto), dodatkowo podzielona na sprzedaż, która została objęta poszczególnymi stawkami podatku oraz sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwota podatku wyliczana od sumy wartości sprzedaży towarów bądź usług (netto z podziałem na poszczególne kwoty obejmujące stawki podatku);
 • ogólną kwotę do zapłaty.
...
Czytaj Dalej
Faktura zaliczkowa i końcowa

Faktura zaliczkowa i końcowa

Fakturę zaliczkową zalicza się do dokumentów finansowych. Jest wystawiana w trakcie rozliczania środków stanowiących poczet przyszłych zaliczek. Elementy, jakie powinna zawierać poprawnie wypełniona faktura zaliczkowa określa Ustawa o podatku od towarów i usług (czyli VAT). Szczegółowe wytyczne wymienione są w art. 106 f niniejszego aktu prawnego. Do obowiązkowych składowych faktury zaliczkowej wchodzą:
 • data wystawienia;
 • kolejny numer zgodnie z serią (jedna lub więcej) pozwalający na jednoznaczne rozpoznanie danej faktury;
 • imię (imiona) oraz nazwisko (nazwiska) albo nazwy podatnika (w przypadku podmiotów np. firm), jak również osoby nabywającej dany towar bądź usługę, a także dokładne adresy;
 • indywidualne numery identyfikacyjne zarówno podatnika, jak również nabywcy;
 • dokładna data przewidywanego czasu, w którym zostanie przekazana całość albo część kwoty do zapłaty zanim nastąpi wykonanie umówionej usługi albo odbiór zamówionego towaru;
 • kwoty - do zapłaty oraz podatku;
 • szczegółowe dane, które obejmują zamówienie, zwłaszcza:
  • dokładna nazwa towaru bądź usługi;
  • cena jednostkowa (netto);
  • ilość zamówionych towarów;
  • wartość zamówionych towarów lub usług (netto);
  • stawka podatku po przeliczeniu;
  • kwotę podatku;
  • końcowa wartość (brutto) zamówienia albo umowy.
Jeżeli dochodzi do sytuacji, że opłata wystawionej faktury zaliczkowej była jedynie częściowa, konieczne jest wystawienie faktury końcowej. Odbywa się to tuż po wykonaniu umówionej usługi albo odbiorze zamówionego towaru. Faktura końcowa musi zawierać - obok danych podstawowych zawartych wcześniej - dodatkową informację o wszelkich zaliczkach pobranych wcześniej, z numerem faktury zaliczkowej oraz wysokością, na jaką opiewały przyjęte zaliczki. Faktura końcowa powinna zawierać kwotę odpowiednio pomniejszoną o wcześniej dokonaną regulację wartości wydanych ...
Czytaj Dalej
Faktura korygująca - co powinna zawierać ?

Faktura korygująca – co powinna zawierać ?

Należy wystawić fakturę korygującą w momencie, gdy po wystawieniu faktury :
 • kupujący zwrócił cały towar lub jakąś jego część;
 • cena za towar została zwiększona;
 • został udzielony rabat, upust lub obniżka ceny;
 • doszło do pomyłki w innej pozycji faktury.
Faktura korygująca powinna składać się nagłówka "faktura korygująca" lub "korekta". Faktury korygujące powinny być kolejno numerowane oraz muszą mieć datę wystawienia. W fakturze korygującej trzeba określić czego ona dotyczy czyli podać nazwę produktu.  Wyjaśnić też należy dlaczego faktura korygująca jest wystawiana. Oczywiście w fakturze korygującej trzeba uwzględnić wszystkie inne dane potrzebne do wystawienia faktury VAT takie jak dane nabywcy oraz sprzedawcy czy numery NIP obu stron oraz datę wystawienia pierwszej faktury ...
Czytaj Dalej
Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Faktura podatnika zwolnionego z VAT

Możliwość wystawiania faktur bez VAT od 1 stycznia 2014 roku dała rozliczającym się, nowelizacja ustawy o podatkach. Dzięki zmianom podatnicy, którzy podlegają zwolnieniom VAT, swoje faktury mogą wystawiać bez tego podatku. Przedsiębiorca wystawiający fakturę zwolnioną z VAT musi umieścić w niej poprawne dane tj:
 • datę wystawienia dokumentu,
 • swoje dane czyli imię i nazwisko oraz nazwę,
 • dane kontrahenta czyli imię i nazwisko oraz nazwę nabywcy towarów lub usług,
 • adresy obu stron zakupu,
 • kolejny nr wystawionej faktury,
 • nazwę tego co było przedmiotem transakcji ( towar lub usługa),
 • kwotę należności ogółem,
 • podane w liczbach ilości towaru lub obszar wykonanych usług,
 • cenę towaru lub usługi podaną jednostkowo,
 • informacje dotyczące z jakiego zwolnienia korzysta - jeżeli przedmiotowego, na fakturze musi podać podstawę prawną, a w przypadku podmiotowego zwolnienia, gdzie limit wynosi 200 000 zł nie musi takiej podstawy prawnej podawać.
...
Czytaj Dalej
Jakie elementy powinna zawierać Faktura Vat Marża?

Jakie elementy powinna zawierać Faktura Vat Marża ?

Na początku warto wiedzieć czym jest Faktura Vat Marża. Jest to dokument, który podlega procedurze rozliczenia podatku od usług i towarów. Marża jest różnicą miedzy własnym kosztem a ceną zbytu danej usługi lub danego towaru. Marża jest różnicą między własnym kosztem a ceną zdobytego towaru lub usługi. Vat odprowadzany jest zawsze od marży a nie od ogólnej wartości sprzedaży, dlatego nabywając jakiś produkt na Fakturę Vat Marża, nie można odliczyć od niej podatku. Zazwyczaj różni ona podatników, którzy dokonują dostaw używanych towarów, świadczą turystyczne usługi, dokonują dostaw dzieł sztuki czy też dokonują dostaw kolekcjonerskich przedmiotów i antyków. Marża Faktura VAT jest potwierdzeniem tego , że sprzedaliśmy usługi albo towary na rzecz innych firm. Co powinno znaleźć się na naszej fakturze?
 1. Data wystawienia faktury i miasto
 2. Odpowiednia fraza działalności podatnika czyli odpowiednie oznaczenie faktury
 3. Numer następnej faktury
 4. Wszelkie dane Sprzedawcy i nabywcy w tym ich imiona, nazwiska lun ich skrócone nazwy wraz z adresami
 5. Numer identyfikacji podatkowej NIP osoby sprzedającej i nabywającej
 6. Daty wykonania usług bądź dostawy towarów
 7. Sumę wartości sprzedaży netto i naliczonego podatku od tej sumy
 8. Nazwy towaru lub usług
 9. Kwota całkowita
 10. Miara i ilość sprzedanych usług lub towarów
 11. Kwota rabatów
 12. Stawki podatków
 13. Kwota marży stanowi podstawę opodatkowania w przypadku usług turystycznych, dlatego też faktura ta powinna zawierać dane wymienione powyżej i adnotacje, że jest to procedura marży dla biur podróży
Jeżeli ...
Czytaj Dalej
Co mały podatnik musi wiedzieć o fakturach VAT

Co mały podatnik musi wiedzieć o fakturach VAT ?

Art. 2 pkt 25 ustawy o VAT definiuje małego podatnika jako płatnika podatku od towarów i usług: - który wykazał wartość sprzedaży łącznie z podatkiem, która w minionym roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1 200 000 euro, - który jest przedsiębiorcą świadczącym usługi maklerskie, oferującym fundusze inwestycyjne lub który wykonuje pracę w charakterze agenta, wykonawcy zleceń bądź też działającym w przedsięwzięciach o podobnym charakterze (oprócz roli komisjonera), w wypadku uzyskania prowizji albo innego wynagrodzenia za usługi łącznie z podatkiem w minionym roku podatkowym, w wysokości nieprzekraczającej kwoty równo wartej  45 000 euro - z zastrzeżeniem, że przelicznik wartości definiowanych w walucie euro na złotówki musi opierać się o średni kurs euro według komunikatów Narodowego Banku Polskiego z pierwszego dnia miesiąca października niebędącego dniem wolnym od pracy w minionym roku podatkowych, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Szczególny moment związany z obowiązkiem podatkowym powstaje w przypadku małego podatnika, rozliczającego podatek VAT jako metoda kasowa. Jeśli drugą stroną transakcji podatnika, który korzysta z takiej metody rozliczeń, okaże się również czynny podatnik VAT, obowiązek podatkowy wynikający ze świadczenia usług lub dostarczenia towarów inicjuje się wraz z chwilą przekazania całości zapłaty lub jej dowolnej części (księgowany jest z datą realizacji płatności przez kontrahenta). W konsekwencji, niezależnie od tego, że fakturę już wystawiono lub też wpłynęła ona do siedziby firmy, mały podatnik rozliczający VAT metodą kasową, co do zasady nie ma obowiązku wykazywać jej w deklaracji czy księgowości, dopóki ...
Czytaj Dalej

Faktury w formie elektronicznej

E - faktury to innymi słowy faktury w formie elektronicznej. W jakich terminach i na jakich warunkach są one wystawiane? Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej jest możliwe już od dłuższego czasu. Format e - faktury nie ma w zasadzie znaczenia, może być ona udostępniona w formie PDF, DOC lub w jeszcze innym formacie. Za fakturę w formie elektronicznej uznaje się też zeskanowaną fakturę w formie papierowej przesłaną drogą mailową. E - faktura jest uznawana za ważną, jeśli spełnia podstawowe, określone w ustawie warunki. Warunkami tymi są między innymi: czytelność, autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury wysłanej w dowolnym formacie elektronicznym. Autentyczność oznacza, że mamy pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów i usług lub wystawcy. Natomiast integralność faktury to brak możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian w jej elementach. Należy pamiętać, że autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury może być zapewniona z pomocą dowolnych kontroli biznesowych, których zadaniem jest ustalenie wiarygodnej ścieżki audytu między fakturą a dostawą towarów albo świadczeniem usług. UWAGA! Jeśli nabywca otrzymał fakturę w formie papierowej, a następnie faktura ta została zeskanowana i przesłana drogą elektroniczną, nie może być ona uznana za fakturę elektroniczną ...
Czytaj Dalej